พลอากาศตรี วิชัย ดีชัย ผอ.สำนักนโยบายและแผน กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะ
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสารสนเทศ และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองบิน ๖
โดยมี นาวาอากาศเอกกร อเนกสุข เสนาธิการกองบิน ๖ ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง

S 5595148 700x467

S 5595150 700x467

S 5595151 700x467

S 5595152 700x467

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 • A20220628
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
 • A20220629-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้นักเรียนนายเรืออากาศ ทีมพีกาซัส (PEGASUS) ในฐานะผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพอากาศ
 • A20220629
  รองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) เป็นประธานร่วมในการประชุมประชาคมไซเบอร์ ทท.ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ​
 • D20220610
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย
 • D20220609
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”
 • D20220531
  ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัดกองทัพอากาศ สั่งซื้อมังคุดช่วยเหลือชาวสวนจากภาคตะวันออก