Logo DICT updated20150814 Color Transparent

ประกาศ 
 
การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร 
 
โควตา น.ประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๖๕
 

Logo Line

 

      ลำดับ                                                                               รายการ                  หมายเหตุ
        ๑.   ใบสมัครสอบ  
        ๒.   กำหนดการสอบคัดเลือกฯ และการปฏิบัติในการเข้าสอบคัดเลือก                  
        ๓.

 

 เอกสารประกอบการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร

 

- วิชาที่ ๑ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิชาที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับด้านงานนโยบายและแผน
- วิชาที่ ๓ ความรู้เกี่ยวกับด้านระบบบัญชาการและควบคุม
- วิชาที่ ๔ ความรู้เกี่ยวกับด้านสงครามไซเบอร์
- วิชาที่ ๕ ความรู้เกี่ยวกับด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์
- วิชาที่ ๖ ความรู้เกี่ยวกับด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

 

 

        ๔.

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและหมายเลขประจำตัวสอบ                  
        ๕.   กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ (ภาควิชาการ)                   
        ๖.   ประกาศสอบคัดเลือกรอบที่ ๑ (ภาควิชาการ)
   
        ๗.   กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ (สัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย)  
        ๘.   ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย   

 

Logo Line

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 • A20210916
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารอากาศอาเซียน ครั้งที่ ๑๘ (18th Misspelled WordASEAN Misspelled WordAir Misspelled WordChief Misspelled WordConference : 18th Misspelled WordAACC)
 • A20210913
  พลอากาศเอก อมร แนวมาลี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลบุคคลดีเด่นชุมนุมนายเรืออากาศ
 • A20210909
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ​ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มนภาภิวุฒิ แก่นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๗
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔