หน้าหลัก

พิธีประดับยศนายทหารประทวน

DSC 8448
จก.ทสส.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับ
เครื่องหมายยศนายทหารประทวนสังกัด ทสส.ทอ.
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ก.ย.๕๙, ๐๙๐๐ 
ณ ห้อง จก.ทสส.ทอ.

อ่านต่อ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทสส.ทอ.
ประจำปี ๕๙

น.อ.ทรงพล  พรหมวา รอง ผอ.สนผ.ทสส.ทอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
ทสส.ทอ. ประจำปี ๕๙ ในวันพุธที่ ๑๗ ส.ค.๕๙
ณ สนามหน้าอาคารพัสดุ ทสส.ทอ.

อ่านต่อ

สัมมนาสัญจร ทสส.ทอ.ประจำปี ๒๕๕๙

DSC 8064

สัมมนาสัญจร ทสส.ทอ.ประจำปี ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ ก.ย.๕๙
ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด็น โฮเต็ล แอนล์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ

เปิดโครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบ

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

p01

เปิดโครงการอบรมการประเมินและตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ณ ห้องเรียนเหล่าสารบรรณ กรมสารบรรณทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

อ่านต่อ

การแข่งขันไซเบอร์งาน Army Cyber Contest & Seminar 2016

01

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันไซเบอร์งาน Army Cyber Contest & Seminar 2016

อ่านต่อ

 

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร

     DSC 6891

จก.ทสส.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับยศ
นายทหารสัญญาบัตร ทสส.ทอ.
ในวันศุกร์ที่
๒๙ ก.ค.๕๙  ณ ห้อง จก.ทสส.ทอ.
โดยมีข้าราชการเข้ารับการประดับยศ
     

 

อ่านต่อ

Page 1 of 21

ผู้บังคับบัญชา

 

 พล.อ.ท.สุรพันธ์  สุวรรณทัต
 จก.ทสส.ทอ.

การสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปี 60

banner 4

banner 3

banner 2

banner 1