พล.อ.ท.วิเชียร เรืองพระยา จก.ทสส.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ

นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัด ทสส.ทอ.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ทสส.ทอ.

DSC 3721 Small

DSC 3743 Small

DSC 3763 Small

DSC 3774 Small

DSC 3783 Small

DSC 3796 Small

DSC 3806 Small

DSC 3814 Small

DSC 3824 Small

DSC 3835 Small

DSC 3845 Small

DSC 3865 Small

DSC 3877 Small

DSC 3917 Small

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
Feed not found.
Feed not found.