User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Logo DICT updated20150814 Color Transparent

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ

 

   
1.

ระบบประชุมออนไลน์

  - คู่มือการใช้งานโปรแกรม Cisco WebEx

  - คู่มือการใช้งาน Zoom Cloud Meeting

   
2.
เข้าใช้งานเครือข่าย ทอ.
  - คู่มือการใช้งาน OTP ร่วมกับการใช้งาน VPN ทอ.
   
3.
แอพพลิเคชัน Air Track

 - คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับติดตามผู้ใกล้ชิดผู้ป่ายติดเชื้อโควิด-19 (Air Track)

 - คู่มือการติดตั้ง

 - ดาวน์โหลดโปรแกรม

 - แบบประเมินการใช้งาน

   
4.
โปรแกรมบันทึกติดตามสั่งการ ผบ.ทอ.(Tracking Order)

 - คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกติดตามสั่งการ ผบ.ทอ.(Tracking Order)